Poems by Sandor Petofi

Nemzeti dal  Megy a juhász szamáron  [Felhök-böl]  Fa leszek 


Nemzeti dal

   Talpra magyar, hí a haza !
   Itt az idõ, most vagy soha !
   Rabok legyünk, vagy szabadok ?
   Ez a kérdés, válasszatok !
   A magyarok istenére
   Esküszünk,
   Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk !
 

   Rabok voltunk mostanáig,
   Kárhozottak õsapáink,
   Kik szabadon éltek-haltak,
   Szolgaföldben nem nyughatnak.
   A magyarok istenére
   Esküszünk,
   Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk !
 

   Sehonnai bitang ember,
   Ki most, ha kell, halni nem mer,
   Kinek drágább rongy élete,
   Mint a haza becsülete.
   A magyarok istenére
   Esküszünk,
   Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk !
 

   Fényesebb a láncnál a kard,
   Jobban ékesíti a kart,
   És mi mégis láncot hordtunk !
   Ide veled, régi kardunk !
   A magyarok istenére
   Esküszünk,
   Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk !
 

   A magyar név megint szép lesz,
   Méltó régi nagy hiréhez;
   Mit rákentek a századok,
   Lemossuk a gyalázatot !
   A magyarok istenére
   Esküszünk,
   Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk !
 

   Hol sírjaink domborulnak,
   Unokáink leborulnak,
   És áldó imádság mellett
   Mondják el szent neveinket.
   A magyarok istenére
   Esküszünk,
   Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk!

   (Pest, 1848. március 13.)


Megy a juhász szamáron

Megy a juhász szamáron,
 Földig ér a lába;
 Nagy a legény, de nagyobb
 Boldogtalansága.

 Gyepes hanton furulyált,
 Legelészett nyája.
 Egyszercsak azt hallja, hogy
 Haldoklik babája.

 Fölpattan a szamárra,
 Hazafelé vágtat;
 De már késõn érkezett,
 Csak holttestet láthat.

 Elkeseredésében
 Mi telhetett tõle?
 Nagyot ütött botjával
 A szamár fejére.

        Kúnszentmiklós, 1844. július


[Felhök-böl]

 A BÁNAT? EGY NAGY OCEÁN
 S az öröm?
 Az oceán kis gyöngye. Talán,
 Mire fölhozom, össze is töröm.

        Szalkszentmárton, 1846. március 10. elõtt

FÖLDÉT A FÖLDMIVES felszántja,
 Aztán beboronálja.
 Képünket az idõ felszántja,
 De be nem boronálja.

        Szalkszentmárton, 1846. március 10. elõtt


Fa leszek

Fa leszek, ha fának vagy virága.
Ha harmat vagy: én virág leszek.
Harmat leszek, ha te napsugár vagy...
Csak, hogy lényink egyesüljenek.

Ha, leányka, te vagy a mennyország:
Akkor én csillagá változom.
Ha, leányka, te vagy a pokol: (hogy
Egyesüljünk) én elkárhozom.

      Szalkszentmárton, 1845. aug. 20. - szept. 8. között


中国诗歌库 中华诗库 中国诗典 中国诗人 中国诗坛 首页